Community / Individuals

Screen Shot 2016-02-10 at 9.27.56 PM

ʻAhupuaʻa o Polipoli a Ahikuli 

Aloha ʻĀina O Nā Koʻolauloa

Aloha ʻĀina Party 

ʻĀina Lāhui

Destination Restoration

Exillion (DJ Keawekane)

Hawaiʻi Common Law Grand Jury

John Munn Kahikina Kelekona Foundation

Ka Hui Hawaiʻi Aloha ‘Āina – The Hawaiian Patriotic League

Ka Hui Hawaii Aloha ʻĀina o Las Vegas

Kanaka Maoli Religious Institute

Ko Hawaiʻi Polokika

Kai ʻUla Ponoʻī Texas Hawaiian Civic Club

Ka Lei Maile Aliʻi Hawaiian Civic Club

Kingdom of Hawaiʻi (Free Hawaiʻi)

Kūʻē Petition Organizers Moku O Keawe

The Koani Foundation

Lawful Hawaiian Government

Moana Nui

Kūpuna a me Nā Kākoʻo o Hālawa

Nation of Hawaiʻi

Native Hawaiian Organization Charity

Order of Kamehameha

Papakolea Community Association

Paul A Komara Jr., County of Hawaiʻi Jury Administrator

Protest Naʻi Aupuni

Sacred Mauna Kea Hui – He Maka Hiapo Na Wākea